पदासाठी अर्ज (Applied For)  
येथे नाव टाईप करा (First Name)      
येथे वडीलांचे किंवा पतीचे नाव (Middle Name)      
येथे आडनाव टाईप करा. (Surname)      
लिंग (Gender)
जन्‍म दिनांक (DD/MM/YY) 
/ /
   
ईमेल (Email-ID)    
विवाहित/अविवाहित (Merital)
येथे मोबाईल क्रमांक टाईप करा (Mobile No)  
अर्ज करावयाचा प्रवर्ग (Category)  
अर्जंदारास मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आहे का :
Adhar no. (आधार नो. )
परीक्षा शुल्क माहिती (Fees)